Det avholdes Generalforsamling for Akademisk Skytterlag onsdag 31. januar kl 18:00 i Helga Engs hus rom U35 (i underetasjen).

Det avholdes også separat generalforsamling for Akademisk Skytterlag/Sportsskyttergruppen NSF, samme tid. Det foreslås å vedta NSFs nye lovnorm som vedtekter for Sportsskyttergruppen, den lovnormen vi vedtok for et par år siden viser seg etter tilbakemelding fra NIF å være feil versjon. Rett versjon av vedtektene som foreslås vedtatt ser da slik ut: Forslag til vedtekter ASL Sp.sk.gr. 2018

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Styrets beretning.
  5. Gjennomgang av regnskap for 2017, revisors beretning.
  6. Eventuelle forslag og saker (herunder vedtektsendringer).
  7. Fastsetting av medlemskontingent.
  8. Vedtakelse av lagets budsjett for 2018.
  9. Behandling av lagets organisasjonsplan.
  10. Valg.

Eventuelle forslag må sendes styret innen 17. januar. Endelig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir publisert her senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Saksdokumenter:

Foreløpig regnskap og forslag til budsjett for 2018, ASL

Årsberetning 2017 for Akademisk skytterlag

Innkommet forslag:

Forslag til ASL generalforsamling 2018