De elektroniske skivene på Ekeberg vil være ute av drift på ubestemt tid. Vi skyter nå på pappskiver også på  12-15 treningen. Det betyr at de kaliberbegrensninger vi til nå har hatt på 12-15 treningen ikke lenger gjelder, vi kan nå også benytte grovkaliber. Det vil bli gitt beskjed dersom det skjer endringer.

Mvh. styret