Lagets klassiske riflekonkurranser Grisen og Bøtta avholdes onsdag 5. oktober på Løvenskiold. Skytingen begynner kl. 16.

Grisen vinnes av den som kommer nærmest 50 poeng på 10 skudd, hvor alle skuddene må være tellende.

Bøtta er en duellskyting, hvor den går videre til neste runde som får høyest poengsum av 3 x 1 skudd stående, hvor det for hvert av skuddene i tillegg til skiveverdien gis to poeng for den som først avgir skudd. Ladd, sikret gevær skal være ved foten og med kolben i bakken. Ved ordren ild løftes geværet opp, avsikres og det skytes stående. Det er ikke anledning til å ta geværet ned fra skulderen for å hvile etter at den har berørt skulderen.