Hei.

I disse dage sendes det ut faktura og medlemskort. Fra og med 1. mars vil vi kreve at medlemskortet fremvises på klubbens treninger (dette står også på fakturaen). Kortet fremvises i forbindelse med betalingen, og dette skal skje uoppfordret. Dersom man ikke har mottatt faktura og mener man skal ha fått det, kontakt styret.

(Kortet skal også fremvises på HV-banen).

Fra første mars vil vi også avvikle kontantbetaling. Det er derfor viktig at man som skytter tar med seg bankkort som betalingsmiddel.

PS Elektronikken på Ekeberg skal nå også være i orden. Så de vanlige kaliberbegrensningene vil nå gjelde.

Mvh. ASL