Den første fredagen i måneden inviteres det til «Oppmannens grove fredagsstevne» i Smithsvingen ca. 1900. Det skytes et enkelt program for grovpistol/ revolver. 3 serier a 10 skudd. Skytetiden er 1 minutt per serie.  Ti skudd beste hånd, ti skudd svakeste hånd og ti skudd valgfritt. Samme program vil også bli kjørt med spesialpistol/ revolver på kortere hold. Det settes opp premier for beste serier gjennom året.