ASL har den siste tiden hatt solid oppmøte på stevner som Hovedstadsserien og den tradisjonelle Danmarksturneringen. Med høy rekruttering til sikkerhetskursene og godt oppmøte på treningene mandag og torsdag ser det ut til at ASL kommer til å stå sterkt i konkurranseskyttermiljøet fremover.