På denne siden finner du informasjon om interne stevner som arrangeres i ASL. I tillegg vil du finne informasjon om åpne, approberte stevner man som medlem av ASL kan delta i.

Dersom du vil være med på et åpent stevne, send en e-post til: asl-coreATstudorg.uio.no for å melde din interesse og for å høre om hvem som skal dra på det samme stevnet. Husk at du også bør melde deg på denne listen dersom du ønsker å motta informasjon om muligheten for å delta på åpne stevner.

Oversikten blir oppdatert for ett semester om gangen, slik at du lett kan se hvilke stevner som arrangeres i det aktuelle semesteret.

Interne stevner – pistol

Interne stevner i pistolskyting gjennomføres med jevne mellomrom ca. én gang i måneden på skytebanen på Ekeberg. I tillegg arrangeres det omtrent en gang i semesteret et internt stevne i feltskyting på Løvenskioldbanen. Vi arrangerer klubbmesterskap i flere øvelser.

Våren 2017: Se vaktlisten, der framgår stevnedatoer.

Åpne stevner – pistol

Se NSFs  oversikt over terminlister for alle grener og velg Oslo under «Region/krets» og pistol under «Idrett/aktivitet» (det kan ta litt tid før siden lastes).

I NSFs statistikk for baneprogrammene kan man se deltakelse per skytter, klubb, oppnådde klassekrav og rankinglister for de ulike baneprogrammene.

Interne stevner – rifle

7.-8. oktober 2017 – Universitetsmatch/Danskestevnet (ASL arrangerer)

7. juni 2017 (foreløpig) – Bøtta og Grisen