Vi har fått beskjed om problemer med kloakkanlegget på Ekeberg-banen. Det har vært en oversvømmelse der, den har spredt seg inn på banen, og toalettene er ute av drift.

Så langt er det behov for rehabilitering av gulvet inne på skytebanen og kjemisk behandling av gulv.

Vi kommer til å følge situasjonen og ber alle medlemmer som bruker Ekebergbanen om å følge nøye med på nettsidene til Akademisk SL og Facebook der vi vil legge ut oppdateringer så fort vi kjenner til dem.